Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vive-Hadsund Pastorat er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores brugere, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vores kontaktoplysninger er:

Vive-Hadsund Pastorat

Kirkegade 8

9560 Hadsund

Tlf.: 98571096

E-mail: vivehadsund.sogn@km.dk

Faktureringsmail: 9191@sogn.dk

 

Åbningstider: mandag-onsdag 10-14, torsdag 11-17 og fredag 10-12

Udenfor åbningstid kan præsterne kontaktes på telefon 98571096

 

Indsamling af personlige oplysninger

Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde, og som vi har hjemmel til at indsamle.

Så når du giver samtykke til at modtage nyhedsbreve eller tilmelder dig arrangementer, gemmer vi personoplysninger om dig, så vi kan kommunikere med dig.

 Vi gemmer de kontakt- og personoplysninger, du har afgivet; det vil sige blandt andet:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• Mailadresse

Vi benytter oplysningerne til at kontakte dig som bruger og interesseret i øvrigt. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, bliver din e-mailadresse brugt til at sende dig lejlighedsvise nyhedsmails.

Ved tilmelding til en kirkelig handling (herunder konfirmationsforberedelse) giver du samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet af de dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne i det sogn, hvor du ønsker den kirkelige handling.

 

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?

I forbindelse med tilmelding til arrangementer mm. opbevarer vi oplysningerne i vores system i op til 1 år efter udløbet af det seneste samtykke. Herefter slettes de i vores systemer.

Personlige oplysninger afgivet i forbindelse med en forestående kirkelig handling makuleres, når handlingen er gennemført og registreret i den elektroniske kirkebog som foreskrevet af Kirkeministeriet. Dog gemmes dokumenter mv. af betydning for sagsbehandlingen jf. gældende regler for dokumentation og arkivering. 

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

• Vi har vedtaget politikker for IT-sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.

• Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

• Vive-Hadsund Pastorats IT-systemer er underlagt Kirkeministeriets retningslinjer for beskyttelse af enheder - jf. Kirkeministeriets politik for behandling af personoplysninger.

Det er kun et begrænset antal medarbejdere i Vive-Hadsund Pastorat, som har adgang til dine oplysninger. Derudover har Vive-Hadsund Pastorat indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling af personoplysninger, som regulerer adgangen til dem. 

 

Aftaler med databehandlere
Vive-Hadsund Pastorat har databehandleraftaler med følgende virksomheder, der professionelt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen behandler og opbevarer personlige oplysninger på Vive-Hadsund Pastorats vegne:

    • Church Desk (vedrørende hjemmeside, kalender, nyhedsbreve og tilmeldingssystem). For at se ChurchDesk’s privatlivspolitik herunder cookies på vores hjemmeside klik her.

 

Hvad er dine rettigheder?

Vive-Hadsund Pastorat er ansvarlig for indsamling og håndtering af dine data.

Hvis du ønsker information om de oplysninger, som er registreret om dig, kan du henvende dig skriftligt til Vive-Hadsund Pastorat på e-mail:  vivehadsund.sogn@km.dk. Du kan også ringe på telefon 98571096 og få nærmere information om, hvordan du kan få dine data udleveret.

 

Du har ret til at:

• få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.

• at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

• at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk. Hvis du har spørgsmål om datasikkerhed, er du altid velkommen til at skrive til vivehadsund.sogn@km.dk eller ringe på telefon 98571096.

 

Ændringer til denne skrivelse

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Senest opdateret 01.12.2022.