Vive kirke

Vive kirke

Kirken i Vive er opført af granitkvadre måske omkring år 1250, i romansk stil. Vi ser rester af oprindelige vinduer med monolitoverliggere (overliggere hugget i én sten).

Tårnet er sengotisk og opført af udflyttede kvadre og munkesten. Det lille krydshvælvede underrum åbner sig ud mod skibet ved en spidsbue. Udvendig på tårnets nordre side fører en trappe op til en indvendig trappe i murtykkelsen. Tårnets yderside er skalmuret med små sten og indlagt jerncifrene 1801. Taget er lagt med munketegn, hvilket er ret sjældent. Ved renoveringen omkring år 2000 blev de gamle sten bevaret.

I forbindelse med overtagelsen af kirken blev der foretaget en opmåling, der viser, at Skibet er 12,8 m. langt, 6,4 m. bredt, og 4,9 m. højt. Koret er 6 m. langt, 4,6 m. bredt og 4,4 m. højt, mens Tårnet er 3,3 m. langt og 2,8 m. bredt.

Det fortælles, at oprindelig er skib, kor og apsis bygget op indenfor cirkler, der skærer hinanden. Ved hjælp af en pind og en snor blev der tegnet cirkler med centrum på en øst/vest gående linie.

Derved er der opnået en harmonisk komposition, med et rektangulært skib og et nærmest kvadratisk kor med apsis. Radius er opgivet i forholdet: 4, 2, 1. Apsis er altid i øst solopgang.

Orgel:

Orgelet i Vive Kirke er bygget af Bruno Christiansen i 1990. Det har 11 stemmer og 2 manualer.  

 

Læs mere om Vive kirke HER