Præster

Brug for præsten?

Præsterne har ingen fast træffetid, men træffes efter aftale.

Vi står altid til rådighed for en samtale og kommer gerne på besøg.

Sekretæren kan formidle kontakten til den af præsterne, du gerne vil tale med; ring på telefon 9857 1096.
Udenfor kontortid omstilles telefonen til vagthavende præst.

Ellers mail direkte til præsterne.

 

SIKKER POST til præsterne

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger/dokumenter direkte til præsterne, kan det gøres via nedenstående formularer:

SEND SIKKER POST til Carsten Bøgh Pedersen

SEND SIKKER POST til Winnie Sella Huus

SEND SIKKER POST til Nadia Uhrup Weber

Carsten Bøgh Pedersen

Carsten Bøgh Pedersen

Provst

cabp@km.dk 

Winnie Huus

Winnie Sella Huus

Sognepræst (kirkebogsførende)

wh@km.dk

Nadia Uhrup Weber

Nadia Uhrup Weber

Sognepræst

nuh@km.dk