Altertavlen i Hadsund kirke

Altertavlen i Hadsund kirke

 

"Den morgen døden døde" sådan kalder kunstmaleren Esben Hanefelt Kristensen, Aalborg, det store centrale motiv på altertavlen, der blev opsat i 1998. Ordene dækker over påskemysteriet, som optager Esben Hanefelt meget.

Den opstandne Kristus kommer os i møde med gravens mørke bag sig. Han træder på en slange, symbolet på Satan. En opfyldelse af profetien fra historien om syndefaldet, hvor det hedder, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved.

Bag den opstandne ligger korset, som nu blomstrer: "livstræet skyder af korsets rod!" (Salmebogen 291,5). I kraft af opstandelsen er korset blevet symbol på liv og håb.

Nederst til venstre er dødsriget, hvor skyggemennesker er på vej hen imod den opstandne. Øverst til højre ses Paradiset, det ny Jerusalem, hvor alting blomstrer af liv, og hvor løven og lammet er venner. Altertavlens rigdom på detaljer gør den velegnet som udgangspunkt for mange bibelske fortællinger.

 

Altertavlen i Hadsund kirke med lukkede sidefløje

De to sidefløje kan lukkes, og så fremkommer et mere dystert motiv, hvor kunstneren har ladet en tornekrone omkranse et natligt univers. Sådan står altertavlen i fastetiden, Langfredag og ved bisættelser i kirken. Motivet rummer også trøst. Gud ser nu verden gennem tornekronen, som blomstrer fordi Gud har forsonet sig med os gennem Jesu lidelse og død.

 

Altertavlens sidefløje

Venstre side indeholder 6 motiver fra Det gamle Testamente. Nederst til venstre ses verdens skabelse med jorden, solen, månen og stjernene. Til højre er det Eva og Adam, der står med den forbudne frugt i Paradisets have. Fuglene er typiske for Esben Hanefeldts udtryk.

De 12 fugle er her symbol på Israels 12 stammer. Den brændende tornebusk er fortællingen om Moses` møde med Gud, hvor han fik besked om at tage sine sko af, derfor de to bare fødder. Ved siden af ses Moses, som står med den kobberslange, der er symbol på Guds indgreb til frelse for Israels folk, da de var på vandring i ørkenen og blev angrebet af slanger.

Kobberslangen bliver i Det nye Testamente brugt som symbol på den korsfæstede Jesus. Øverst er det profeten Elias, som farer til himmels i en ildvogn.

Højre side indeholder 6 motiver fra Det nye Testamente.

Nederst en fisk. Fisken er en gammelt kristent symbol, som blev brugt blandt de forfulgte kristne i Rom, som et hemmeligt kendetegn. Det græske ord for fisk er IXOYC. Forbogstaverne kan danne sætningen: Jesus Kristus, Guds Søn, frelser. Ovenover ses nadverens elementer: drueklasen og det modne korn. De 4 evangelister har fra gammel tid haft hvert deres symbol: Englen (Mattæus), løven (Markus), oksen (Lukas) og ørnen (Johannes).

Øverst til højre ses igen det ny Jerusalem og til venstre modbilledet til Elias. Her er det Helligånden, der kommer ned fra himlen som tunger af ild og giver disciplene kraft og mod til at være vidner om den opstandne Pinsedag.