Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. Jordmoderen sender besked om fødslen til personregisterføreren/kirkekontoret.

Hvis I som barnets forældre ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring " inden 28 dage efter barnets fødsel. Erklæringen skal så vidt muligt afgives digitalt, og dette gøres på www.borger.dk.

Erklæringen giver fælles forældremyndighed. Det forudsætter:
•at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål
•at moren er ugift
•at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
•at moren ikke er separeret ved fødslen

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 28 dage efter barnets fødsel, indleder Familieretshuset en faderskabssag.