Kontakt medlemmer

Menighedsrådsformand 

Rita Moore

Rita Moore

 

Kærholt 23

9560 Hadsund

Tlf. 20 27 40 43

Mail: rita@moore.dk

 

Rita fortæller:

Menighedsrådets arbejde går ud på at styre den lokale kirkes anliggender, i dette tilfælde 2 kirker, Vive og Hadsund. Det er et meget alsidigt arbejde. Det er lige fra administration bygninger og reparation af tag og diger, til alle mulige praktiske ting og sognets aktiviteter og ansættelser af præster. Vi har eksempelvis et udvalg der tager sig af præstegården og et udvalg der tager sig af kirkegården og de arbejdsgange der er omkring kirken og kirkegårdene. Der er også mange aktiviteter, hvor man kan blive praktisk hjælper. Der kan være telte der skal stilles op, mad der skal serveres, man skal være vært ved arrangementer sommetider, så der er spændende hele vejen rundt. Så hvis man interesserer sig for kirkelige anliggender, så er der mange forskellige ting man kan tage fat på. Det gælder bare om at byde ind med den person, man er.

Jeg synes, at man vokser som person ved at sidde i menighedsrådet. Man får nogle gode forbindelser til andre mennesker. Vi bliver et godt team. Det udvikler sig meget til personlige venskaber, synes jeg, når man har siddet en periode i et menighedsråd. Man får også mange kontakter udadtil. Efter jeg er kommet ind i menighedsrådet, er jeg begyndt at gå mere i kirke, for jeg vil gerne følge med og se hvad der sker. Det giver mig en personlig glæde.

 

 

Næstformand

Vivi Harbo Christiansen

Vivi Harbo Christiansen

 

Langbjerghøjvej 15 

Vive

9560 Hadsund

Tlf. 98 57 50 87

Mail: viviol6@hotmail.com

 

Vivi fortæller:

For rigtig mange år siden stod jeg i en tøjbutik i Hadsund, Butik Birit, der blev jeg udlært. Men butik var ikke noget for mig, så året efter tog jeg en HF på Aalborghus Gymnasium, og kom ind på Ergoterapeutskolen. Da jeg var blevet uddannet, tog jeg til Tyskland, hvor jeg arbejdede på et center for svært hjerneskadede patienter. På en ferie i Danmark mødte jeg Per. Så skulle jeg bare hjem til ham, så jeg flyttede ind hos ham i Visborg. Da vi havde fået Signe i 1999, flyttede vi ud på Vive Hede, hvor vi bor i dag, og vi blev tilknyttet Vive Sogn. Vores børn er døbt i Vive Kirke, og vi har altid fulgt aktiviteterne i Vive. I dag arbejder jeg på Hobro Sygehus som ergoterapeut.  

Det betyder rigtig meget at Vive også er repræsenteret i menighedsrådet. I menighedsrådet ”glemmer” vi ikke Vive, for alle synes, at middelalderkirken i Vive er dejlig og har en anden charme end Hadsund Kirke. Vi vil gerne være med til at styrke samarbejdet med andre foreninger i Vive. Gode eksempler på det samarbejde er grundlovsfesten i Vive præstegårdshave og Seniorrock på Vive Havn.

 

Kontaktperson

Henrik Skov Madsen

Henrik Skov Madsen

 

Henrik fortæller:

Jeg har boet i godt 20 år lidt uden for Hadsund med min familie, men er sidste år flyttet til Hadsund. Jeg har arbejdet hos Danish Crown i godt 25 år – de sidste år som indkøbsdirektør i Randers.

For mig giver det en særlig følelse at være i kirken – stilheden, roen og de smukke rammer giver tid til eftertanke og fordybelse. Det betyder også, at vi i kirken kommer i kontakt med dele af os selv som vi ikke ellers ikke har kontakt med.

Det er vigtigt for mig, at vi gør kirken så tilgængelig som det er muligt og at vi aktivt arbejder med at være en del af byens liv gennem et godt samarbejde med byens foreninger. Her er Grundlovsdag i Vive i mine øjne et rigtig godt eksempel, et eksempel jeg vil ønske kan give inspiration til andre gode arrangementer hvor vi kan åbne kirkelivet op for flere.

Kirkens fysiske rammer er noget særligt og her er vi i Vive-Hadsund særligt heldigt stillede – da vi jo både har den smukke gamle kirke i Vive og den dejlige store lyse kirke i Hadsund.   

 

Menigt medlem

Lajla Larsen

Lajla Larsen

 

Lajla fortæller:

Mine fastre blev gift i Vive kirke, og jeg var med. Jeg fulgtes med min mor og bedstemor fra Hadsund Syd over den gamle bro til familiegravstedet på kirkegården i Hadsund. Jeg kan huske, da klokketårnet rustede.

Jeg er vokset op i Randers og Havndal og flyttede til Hadsund i 2003. Jeg er jurist fra Aarhus universitet og arbejder i Rebild kommune.

Kirken er rammen om højdepunkter og lavpunkter og en del af min kultur og historie. Kirken og kirkegården er også en fysisk ramme, som i en hverdag kan være et helle, hvor jeg går hen og får stilhed i sindet.

Kirkens ansatte er kirkens ansigt udadtil. Den åbenhed og venlighed, der kendetegner vores kirke, er i mine øjne det vigtigste. Og at kirken spiller en rolle i det lokale samfund.

 

 

Menigt medlem

Susanne Schiøtz Hansen

 

Susanne Schiøtz Hansen

 

Susanne fortæller:

Mit navn er Susanne Schiøtz Hansen - 71 år. Jeg er opvokset i Randers, og har læst biologi i Århus og København. Og efter eksamenen fik jeg job på Teknologisk Institut med produktion af biogas.
Udlængsel fik mig til et job på Borneo som Soil Scientist. Et projekt under Verdensbanken.
Efter Indonesien startede jeg et firma til rensning af forurenet j ord ( A:S Bioteknisk Jordrens), hvis direktør jeg var i 25 år. Det blev opkøbt og jeg fratrådte i 2013.

Derefter gymnasielærer, teologistuderende - og med i Røsnæs Kirkes menighedsråd. Vi var kun 5, så alle var mere eller mindre med på alle poster. Der var ikke plads til udvalg og lignende luksus. Det var meget lærerigt og givende og vi havde et fint indbyrdes forhold.

Min datter (viljestærk, 30 årig kvinde, der havde fundet kærligheden i Hadsund), var af den overbevisning, at jeg skulle flytte hjem til Jylland - og hende, så det gjorde jeg - og nu er jeg så blevet formand for Kirkegårdsudvalget og spændt på at lære, hvad det indebærer.

Som uddannet botaniker er det selvfølgelig overordentlig spændende, at se på kirkegårdsdigerne, og muligheder for nytænkning af beplantning / anlæg af kirkegårdene.

Derudover er mine interesser meget: liturgien og det kirkelige liv, såsom “ Konfirmandundervisning for voksne”, og “Hvordan gør vi gudstjenesten nærværende uden at slække (for meget) på traditionerne”.

Og så håber jeg på et godt, hyggeligt og åbent samarbejde med de andre “rødder” i menighedsrådet.

 

 

Menigt medlem

Marianne Andersen

Marianne Andersen

 

Marianne fortæller:

Det var en tilfældighed, der gjorde, at jeg blev medlem af menighedsrådet for Vive-Hadsund Pastorat. Jeg deltog i et opstillingsmøde – og da jeg gik derfra, var jeg blevet en del af rådet. Det har jeg aldrig fortrudt i de snart to perioder, jeg har været med.

Det har været en spændende og berigende tid med mange forskellige og ind imellem udfordrende opgaver. Jeg har glædet mig over samarbejdet mellem præsterne og de andre rådsmedlemmer på tværs af alder og erfaring.

Fra starten var jeg nok ikke helt klar over, hvilket arbejde og ansvar, det indebar. Menighedsrådet mødes en gang om måneden, og derudover kan der løbende være arrangementer og aktiviteter i kirken og menighedscentret, vi skal være med til arrangere og deltage i som rådsmedlemmer.

Jeg har ansvaret for kunstudstillinger i Hadsund Menighedscenter. Hver anden måned kommer en ny kunstner og udstiller ikke bare til glæde for de ansatte i huset, men også til de mange, der bruger huset, som korsang, babybongo, tirsdagsklub, herreværelset og mange andre af kirkens aktiviteter.

 

 

Kasserer

Thomas Sønderby Christensen

Thomas Sønderby Christensen

 

Thomas fortæller:

Jeg har været med i menighedsrådet i fire år og har haft fingrene i flere forskellige projekter og indsatser omkring kirkerne i Vive og Hadsund. Jeg synes især, det er spændende at arbejde med, hvordan vi, sammen med vores præster, personalet og alle de folk, der kommer i kirken, kan skabe endnu mere liv og fællesskab omkring gudstjenesterne. Det er nemlig noget, jeg selv sætter stor pris på. Det har vi i de seneste fire år gjort ved så forskellige tiltag som kaffe og rundstykker om søndagen, etablering af et kirkekor og installering af projektorer i kirkerummet.

Derudover finder jeg det også meget meningsfuldt at arbejde for, at kirken kan være en god arbejdsplads for vores dygtige personale med arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø, og som arbejdsgivere har vi i menighedsrådet en vigtig rolle i at lede og bakke op.

 

Menigt medlem

Hanne Lassen

Hanne Lassen

 

Hanne fortæller:

Mit bekendtskab med Hadsund Kirke startede i 1972 og siden op i årene med børnegudstjeneste, FDF, været frivillig og endte op i menighedsrådsarbejdet. 
Jeg har været tilknyttet menighedsrådsarbejdet i mange år både som medlem, suppleant, været ude i en periode og er kommet ind igen.
Jeg har bl.a. deltaget i sammenlægningen af Vive og Hadsund til ét Pastorat og ét Menighedsråd, og jeg har deltaget i ansættelser, kurser, renovering af Hadsund kirke, bygning af nyt menighedscenter i Hadsund m.m.
Lige nu er jeg formand for præstegårdsudvalget.

I starten af 2014 overtog Ole jeg Tirsdagsklubben M/K i Hadsund Menighedscenter, og har den stadig.
Vi mødes hver tirsdag eftermiddag året rundt, vi laver et varieret program, og har selvfølgelig allieret os med et par gode venner, der hjælper til.

 

Bygningssagkyndig

Ole Lassen

Ole Lassen

 

Ole fortæller:

Jeg blev uddannet blikkenslager og rørlægger i 1967. Det er baggrunden for det jobbet som kirkeværge. Helt fra gammel tid skulle kirkeværgen føre protokollen over kirkegården. Men det er jeg heldigvis fri for, fordi vi fører protokollen elektronisk, og det sørger kirkegårdslederen for. Så jeg har en let job som kirkeværge her. Men jeg går en tur på kirkegården og i kirken engang imellem. Er der så noget at bemærke, henvender jeg mig til kirkegårdslederen eller Susanne Schiøtz Hansen, som er formand for kirkegårdsudvalget. Men det kører så godt, og vi har noget rigtig godt personale, så der er ikke noget at bemærke. Man skal blande sig så lidt som muligt i deres arbejde, når der ikke er noget at bemærke.