Præster

Præster ved Vive og Hadsund kirker
Provst Carsten Bøgh Pedersen

Carsten Bøgh Pedersen

Jeg er født i København, maj 1963 og opvokset i Thy på Vesløs præstegård. I 1982 blev jeg klassisk sproglig student fra Thisted Gymnasium.

Efter et år på møbelsnedkeri flyttede jeg sammen med min hustru Kirsten i Århus, hvor jeg i 1983 begyndte det teologiske studium. Sideløbende med studiet arbejdede jeg som nattevagt på plejehjem og i fem år som handicaphjælper. Jeg blev cand. theol. fra Aarhus Universitet den 31. maj 1989 med specialer i Kirkehistorie, Ny Testamente og Missionsteologi.

Allerede dagen efter sidste eksamen flyttede jeg, Kirsten og vores søn, Jonas ind i Vive præstegård. Jeg blev ordineret i Budolfi den 16. juni til sognepræst for Vive og Hadsund pastorater. Vi har siden hen fået endnu to børn, nemlig Anne og Astrid. Kirsten er ansat som lærer på Hadsund skole.

I oktober 1999 tog vi alle fem til Californien, hvor Kirsten og jeg gjorde tjeneste ved den danske kirke i Los Angeles ? Kirsten som dansklærer for det danske kulturcenter ved kirken, og jeg som kirkens præst. November 2001 vendte vi tilbage til Vive-Hadsund og i juni 2004 blev jeg udnævnt til provst for Hadsund provsti.

 

Sognepræst Winnie Sella Huus (kirkebogsførende)

Winnie Sella Huus

Jeg er født 1974 i Randers, hvor jeg også er vokset op og stadig bor. I 2004 afleverede jeg mit speciale i russiske ikoner ved Århus Universitet og gik herefter på Pastoralseminariet.

Det har altid haft stor betydning for mig at kunne kombinere teori med praksis. Dette har jeg haft rig mulighed for sideløbende med det teologiske studium, men også ved indimellem at tage nogle længerevarende perioder, hvor jeg har tilegnet mig erhvervserfaring.

Jeg har arbejdet en årrække, først som vikar siden hen som lærer, i folkeskolen både i Randers og Århus.

Desuden har jeg gennem næsten 4 år arbejdet som frivillig på krisecenter for voldsramte kvinder og børn, hvor jeg ligeledes har været koordinator for det frivillige arbejde og bestyrelsesmedlem.

De sidste par år har jeg været ansat indenfor folkekirken, først som kirke- og kulturmedarbejder ved Enghøj Kirke i Randers og senest som ungdomskonsulent ved Silkeborg Kirke.

Mit samlede arbejdsliv har altid omfattet en tæt menneskelig kontakt samt arbejdet med børn og unge. Derfor er samtalen og børne- ungdomsarbejdet naturligt nok et område, som jeg brænder for at arbejde med og videreudvikle.

Jeg har sideløbende med mit arbejde fulgt et grundkursus i psykologi, kurser i børn og sorg samt kommunikation og sjælesorg. 
I fritiden nyder jeg at lave alt mulig praktisk arbejde med hus og have. Desuden holder jeg meget af at læse skønlitteratur, se film, rejse og gå i skoven.

 

Sognepræst Nadia Uhrup Weber

Nadia Uhrup Hassig

Jeg er født i 1989 og er opvokset i en landsby lidt uden for Assens på Vestfyn. Jeg flyttede til Aarhus, da jeg begyndte at studere teologi ved Aarhus Universitet og bor stadig i Aarhus.

Jeg blev cand. theol. i efteråret 2016 med speciale i praktisk teologi om forholdet mellem folkekirkens bekendelsesgrundlag og individuelle trosopfattelser.

Under studiet valgte jeg at tage i praktik, både i Folkekirkens Skoletjeneste og Ungdomskirken i Aarhus, hvor jeg sidenhen har været frivillig. Her arbejdede jeg henholdsvis med at udarbejde et undervisningsmateriale til overbygningen i folkeskolen og med fornyelse af gudstjenestens liturgi, i håb om at lave gudstjenester, der i højere grad tiltalte de unge.

Derudover har jeg i flere år været tilknyttet Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgivning på Aarhus Universitet som faglig mentor. I den forbindelses har jeg ydet faglig støtte til og samtalt med studerende med særlige behov.